Komunikat w sprawie rękawic

Brak zdjęcia
10 mar 2016

W związku z pojawiającymi się informacjami z jednostek ochrony przeciwpożarowej o niezgodnościach występujących w wyrobach objętych świadectwami dopuszczenia o numerach:

  • 2153/2014 wydanego dla Rękawic specjalnych Fire Max II,
  • 1931/2014 wydanego dla Rękawic specjalnych Fire Max,
  • 0797/2010 wydanego dla Kominiarki typ KS

przedstawiamy komunikat, w którym zamieszczono ogólne wskazówki pozwalające na identyfikację rękawic oraz kominiarek objętych przedmiotowymi dopuszczeniami.