Koniec okresu przejściowego dla świadectw dopuszczenia wydanych przed 3 czerwca 2010 r.

Brak zdjęcia
5 cze 2012

Właścicielom świadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP przed 3 czerwca 2010 r., przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów (...) do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002, z 2010 r. nr 85, poz. 553) 3 czerwca 2011 roku mija termin „przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań”.