Rozszerzenie zakresu akredytacji

Rozszerzenie zakresu akredytacji
14 maj 2024

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 kwietnia 2024 r. informujemy, iż w dniu 6 maja 2024 r. Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB o normę PN-EN 12259-12:2024-02 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 12: Pompy.

Uzyskanie akredytacji umożliwia prowadzenie krajowych procesów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w tym zakresie. Rozpoczęte dotychczas procesy będą realizowane na podstawie Krajowych Ocen Technicznych.