Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności”

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności”
27 maj 2024

25 maja 2024 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się konferencja naukowa “Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności” pod Patronatem Honorowym Adama Struzika, marszałka woj. mazowieckiego oraz Waldemara Pawlaka, prezesa ZG ZOSP RP. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci i przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, a wśród nich Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr inż. Paweł Janik, który w swym wystąpieniu poruszył temat oceny ryzyka jako narzędzia minimalizowania zagrożeń. Dyrektor Paweł Janik jest także autorem jednego z rozdziałów "Analiz strategicznych Florian 2050. Tom VI" - publikacji promowanej w trakcie wydarzenia.