Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics
27.03.2017

Nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opublikowano nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics zawierające światowe dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, którego polską wersję współopracowało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytutu Badawczy. 

Inauguracja X kadencji Rady Naukowej CNBOP-PIB
17.03.2017

Inauguracja X kadencji Rady Naukowej CNBOP-PIB

W dniu 15 marca 2017 roku została zainaugurowana X kadencja Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego. Pierwsze posiedzenie nowej Rady Naukowej uhonorowali swoją obecnością Wiceminister Sekretarz Stanu MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pan Andrzej Świderek.

Życzenia na Dzień Kobiet
8.03.2017

Życzenia na Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, 
dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej  
dla wszystkich Pań, a w szczególności zatrudnionych w CNBOP-PIB!

Życzy męska część załogi CNBOP-PIB

Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych - wytyczne CNBOP-PIB
8.03.2017

Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych - wytyczne CNBOP-PIB

Niniejsze wytyczne to nowa pozycja techniczne dostępna w nieodpłatnej ofercie CNBOP-PIB, stanowiąca podsumowanie wyników analizy i syntezy normy PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz innych norm związanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi w zakresie konserwacji. W wytycznych zawarto przykładowe protokoły z wykonanej konserwacji, które mogą być przydatne dla specjalistów-konserwatorów w czasie prowadzenia czynności konserwacyjnych.

Konferencja naukowa „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych
7.03.2017

Konferencja naukowa „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Innowacje w modelowaniu ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, nr DOB-BIO7/09/03/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.