Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Wytyczne CNBOP-PIB - Systemy oddymiania klatek schodowych
17.01.2017

Wytyczne CNBOP-PIB - Systemy oddymiania klatek schodowych

Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce Wytyczne CNBOP-PIB - Systemy oddymiania klatek schodowych, które są wynikiem pracy podjętej przez CNBOP-PIB wspólnie z Partnerami zewnętrznymi, występującymi w niniejszych wytycznych w roli Ekspertów CNBOP-PIB.

Srebrny medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016 w kategorii stanowisko badawcze
20.12.2016

Srebrny medal podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016 w kategorii stanowisko badawcze

„System teleinformatyczny zbierający i przetwarzający dane w zakresie eksploatacji, serwisowania i zakupów sprzętu pożarniczego wspomagający zarządzanie kryzysowe i ratownictwo (SMST)” został nagrodzony srebrnym medalem podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2016 w kategorii stanowisko badawcze.

Konferencja naukowa ,,Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej’’
19.12.2016

Konferencja naukowa ,,Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej’’

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się konferencja naukowa pt. ,,Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej’’ organizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie metodologii  stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”, finansowanego ze środków NCBR, nr DOBR-BIO4/051/13087/2013.

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”
19.12.2016

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”

W dniu 13 grudnia 2016 roku w CNBOP-PIB odbyła się konferencja naukowa pn. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu nr DOB-BIO7/08/01/2015 pt.: „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast” realizowanego przez Konsorcjum Naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (konkurs nr 7/2015na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”
7.12.2016

Zapraszamy na Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową ,,Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych’’, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 roku.