Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Wydanie publikacji pt. Gaszenie pożarów przez natarcie wewnętrzne
8.06.2016

Wydanie publikacji pt. Gaszenie pożarów przez natarcie wewnętrzne

Szanowni Państwo,

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje do wydania publikację pt. Gaszenie pożarów przez natarcie wewnętrzne. Książka jest polskim przekładem pozycji Brandbekämpfung im Innenangriff. Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung dostosowanym do polskich realiów i opatrzonym właściwym wstępem. Publikacja w języku niemieckim została wydana przez wydawnictwo Ecomed Sicherheit należące do grupy wydawniczej Huthing Jehle Rehm GmbH.

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”
8.06.2016

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja”

W dniu 2.06.2016 odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Bezpieczna ewakuacja” w Expo Silesia w Sosnowcu. Organizatorami konferencji byli m.in. firma SMAY, CNBOP-PIB, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, ARDOR, SITP. 

Ś.†P. mgr inż. Andrzej Nasiorowski
27.05.2016

Ś.†P. mgr inż. Andrzej Nasiorowski

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2016 roku zmarł nasz Kolega Pan Andrzej Nasiorowski – wieloletni Pracownik naszego Instytutu, w ostatnich latach zatrudniony w Jednostce Certyfikującej.

Dni Otwarte CNBOP-PIB
24.05.2016

Dni Otwarte CNBOP-PIB

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016 roku odbyły się Dni Otwarte Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Tegoroczne Dni Otwarte CNBOP-PIB gościły kadetów Kompanii II Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa.

Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”
19.05.2016

Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”

Podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” CNBOP-PIB wraz z zespołem konsorcjum naukowo-badawczego zostało odznaczone złotym medalem za publikację pt. "Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej".