Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Konferencja naukowa nt. „Prawno-organizacyjne zagadnienia ochrony zabytków w kontekście funkcjonowania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
22.02.2017

Konferencja naukowa nt. „Prawno-organizacyjne zagadnienia ochrony zabytków w kontekście funkcjonowania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne"

W dniu 16 lutego 2017 roku Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pn. „Prawno-organizacyjne zagadnienia ochrony zabytków w kontekście funkcjonowania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne”. Współorganizatorami tej konferencji były: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie oraz Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapraszamy na seminarium dedykowane ochronie odgromowej
20.02.2017

Zapraszamy na seminarium dedykowane ochronie odgromowej

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w unikatowym seminarium "Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony odgromowej: oświetlenie dynamiczne, projektowanie instalacji ochrony odgromowej, aranżacja przestrzeni w budynkach, narzędzia wspomagające", które odbędzie się 19 kwietnia.

System rabatowy dla szkoleń CNBOP-PIB
20.02.2017

System rabatowy dla szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą systemu rabatowego dla szkoleń realizowanych przez CNBOP-PIB.

Kompleksowa oferta CNBOP-PIB w zakresie europejskiej certyfikacji stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów oraz oceny właściwości użytkowych kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień
13.02.2017

Kompleksowa oferta CNBOP-PIB w zakresie europejskiej certyfikacji stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów oraz oceny właściwości użytkowych kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) prowadzi ocenę właściwości użytkowych kabli i przewodów elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych w zakresie reakcji na ogień, na podstawie badań, wg systemu 3, wymaganą do wydania przez producenta deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Proces oceny właściwości użytkowych prowadzony jest zgodnie z wymaganiami normy EN 50575:2014+A1:2016. Przedmiotowa działalność objęta jest zakresem akredytacji Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB (AB 1280) oraz zakresem notyfikacji Komisji Europejskiej (NB 1438).