Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Konferencja
17.04.2018

Konferencja "Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz ze Współorganizatorami, Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych i ich zbiorów”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r., w CNBP-PIB. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, nr DOB-BIO7/08/01/2015 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

XXIV Giełda Wynalazków
3.04.2018

XXIV Giełda Wynalazków

W dniu 22 marca 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełda Wynalazków Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został uhonorowany statuetkami i dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązania techniczne i osiągnięcia medalowe na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017, uzyskane w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Symulator katastrof zbiorowych - badania i przygotowanie do wdrożenia
30.03.2018

Symulator katastrof zbiorowych - badania i przygotowanie do wdrożenia

26 marca br. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie dotyczące prezentacji założeń projektu naukowo-badawczego pt.: „Symulator katastrof zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia” (Nr. Umowy z NCBiR: POIR.01.01.01-00-0042/16-00.) Projekt jest realizowany przez konsorcjum Nano Games Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Michała Litworowskiego oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowanym przez dr Pawła Strojnego.

Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w CNBOP-PIB
28.02.2018

Kadeci II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w CNBOP-PIB

W ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w dniach 26 i 27 lutego 2018 r. gościło 88 kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części.

RELACJA Z VIII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”
22.02.2018

RELACJA Z VIII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja pod patronatem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego” zorganizowana przez Stowarzyszenie DAFA w ramach BUDMY.