Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Coroczna konferencja
19.09.2017

Coroczna konferencja "Forum Lotnicze"

Po raz kolejny we wrześniu tego roku odbyła się konferencja "Forum Lotnicze" organizowana przez czasopismo "Rynek Lotniczy" oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Podczas konferencji z udziałem m. in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dyskutowano na temat perspektyw rozwoju branży lotniczej w Polsce, w tym także wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem
14.09.2017

Złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if" w Kanadzie.

Jury International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN, wystawy odbywającej się 26–27.08.2017 w Toronto, przyznało złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if". „RAT-if" jest zaawansowanym narzędziem informatycznym działającym w oparciu o tzw. „chmurę obliczeniową” z wykorzystaniem modeli mających praktyczne zastosowanie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w kontekście zachowania tzw. „bezpiecznych odległości” obiektów przemysłowych w stosunku do otaczających obiektów i terenów.

Złoty medal za monografię „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”
14.09.2017

Złoty medal za monografię „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”

Monografia „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4), wyd. CNBOP-PIB, autorstwa bryg. dr hab. inż. Dariusza Wróblewskiego została doceniona i wyróżniona przez komisję konkursową międzynarodowego konkursu „iCAN 2017” (International Invention Innovation Competition In Canada).

Nominacje publikacji CNBOP-PIB do „Złotej Róży
22.08.2017

Nominacje publikacji CNBOP-PIB do „Złotej Róży"

Publikacje „Czerwona księga pożarów” (ISBN: 978-83-61520-79-5) pod redakcją dr. inż. Piotra Guzewskiego, bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego, mł. bryg. mgr. inż. Daniela Małozięcia oraz „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4) autorstwa bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego zostały nominowane w konkursie o nagrodę „Złotej Róży”.

Międzynarodowe Seminarium  „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”
21.08.2017

Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”, organizowane przez International Water Mist Association (IWMA), przy wsparciu wiodących producentów systemów mgłowych i jednostek badawczych, w tym CNBOP-PIB. CNBOP-PIB będzie reprezentowane na seminarium przez inż. Jana Czardybona, który wygłosi referat dotyczący formalno-prawnych warunków wprowadzania na polski rynek stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych  (w aspektach: przepisy budowlane, normalizacja, krajowe oceny techniczne, certyfikacja, rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych we właściwym doborze urządzeń mgłowych do zagrożenia pożarowego).