Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB
25.04.2017

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB

W ramach szkolenia doskonalącego zorganizowanego przez KG PSP dla oficerów PSP z wybranych Komend Miejskich i Powiatowych PSP, w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 roku w CNBOP-PIB odbyło się kolejne spotkanie przybliżające działalność instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”
18.04.2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych, państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów.

Bezpiecznego Alleluja
14.04.2017

Bezpiecznego Alleluja

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Dyrekcja i Pracownicy

Ogólnopolski system dla strażaków wyliczy ryzyko awarii przemysłowych
6.04.2017

Ogólnopolski system dla strażaków wyliczy ryzyko awarii przemysłowych

Tu rozlewnia gazu, tam stacja benzynowa i jeszcze skład środków ochrony roślin... Jak strażacy mają dobrze przygotować się do potencjalnych awarii w takich zakładach? Przychodzą im z pomocą badacze, którzy tworzą ogólnopolski system do modelowania zagrożeń przemysłowych.

W zakładach takich jak rozlewnia gazu, stacja benzynowa, skład środków ochrony roślin czy może nawet drukarnia, znajdują się materiały niebezpieczne - związki chemiczne, których uwolnienie do środowiska może spowodować zagrożenie dla ludzi, przyrody albo mienia. Straż pożarna potrzebuje informacji o takich obiektach, aby móc przygotować się do ewentualnych akcji ratunkowych, przeprowadzać regularne kontrole i ćwiczenia, a w razie awarii wiedzieć, jak wyeliminować zagrożenie.

Pierwsza krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB
3.04.2017

Pierwsza krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,
z radością informujemy o wydaniu pierwszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2017/0001-1009 wydanie 1 dla wyrobu budowlanego pod nazwą: uniwersalna centrala sterująca, przez Jednostkę Oceny Technicznej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyło się 30 marca 2017 roku. Wnioskodawcą I Krajowej Oceny Technicznej jest firma POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp. k.