Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”
18.04.2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych, państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów.

Bezpiecznego Alleluja
14.04.2017

Bezpiecznego Alleluja

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Dyrekcja i Pracownicy

Ogólnopolski system dla strażaków wyliczy ryzyko awarii przemysłowych
6.04.2017

Ogólnopolski system dla strażaków wyliczy ryzyko awarii przemysłowych

Tu rozlewnia gazu, tam stacja benzynowa i jeszcze skład środków ochrony roślin... Jak strażacy mają dobrze przygotować się do potencjalnych awarii w takich zakładach? Przychodzą im z pomocą badacze, którzy tworzą ogólnopolski system do modelowania zagrożeń przemysłowych.

W zakładach takich jak rozlewnia gazu, stacja benzynowa, skład środków ochrony roślin czy może nawet drukarnia, znajdują się materiały niebezpieczne - związki chemiczne, których uwolnienie do środowiska może spowodować zagrożenie dla ludzi, przyrody albo mienia. Straż pożarna potrzebuje informacji o takich obiektach, aby móc przygotować się do ewentualnych akcji ratunkowych, przeprowadzać regularne kontrole i ćwiczenia, a w razie awarii wiedzieć, jak wyeliminować zagrożenie.

Pierwsza krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB
3.04.2017

Pierwsza krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,
z radością informujemy o wydaniu pierwszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2017/0001-1009 wydanie 1 dla wyrobu budowlanego pod nazwą: uniwersalna centrala sterująca, przez Jednostkę Oceny Technicznej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które odbyło się 30 marca 2017 roku. Wnioskodawcą I Krajowej Oceny Technicznej jest firma POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp. k.

Nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics
27.03.2017

Nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opublikowano nowe wydanie „World Fire Statistic” Center of Fire Statisics zawierające światowe dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, którego polską wersję współopracowało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytutu Badawczy.