CNBOP-PIB BW02P:2016

Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB BW02P:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Pyły palne - przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod badawczych
Zakres

Standard przedstawia podstawowe parametry wybuchowości i zapalności pyłów oraz metody badawcze stosowane w CNBOP-PIB BW służące wyznaczaniu w sposób normatywny ww. parametrów. Niniejsza praca wyjaśnia złożoność zagadnienia wybuchowości pyłów, ich klasyfikację oraz wpływ wybranych właściwości fizycznych na parametry wybuchowości.

CNBOP-PIB BW01P:2015

Przygotowywanie pyłów do badań przy wykorzystaniu metod analizy sitowej
Numer standardu
CNBOP-PIB BW01P:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Przygotowywanie pyłów do badań przy wykorzystaniu metod analizy sitowej
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości - BW.

Standard przedstawia, jak należy przygotować pył do badań przy wykorzystaniu metod analizy sitowej. Odpowiednie przygotowanie pyłów do badań poprzez określenie rodzaju, kształtu ziarna, zmielenie, jak również wykonanie analizy sitowej jest niezbędne przy badaniach parametrów wybuchowości pyłów.

CNBOP-PIB BU01P-2017

Proszki gaśnicze
Numer standardu
CNBOP-PIB BU01P-2017
Wydanie: 1
Tytuł
Proszki gaśnicze
Zakres

Standard przedstawia badania prowadzone na potrzeby procesu dopuszczenia proszków gaśniczych zgodnie z normą PN-EN 615 oraz wymagania w tym zakresie. Autorzy dokonali przeglądu literatury w tym obszarze i zebrali najważniejsze informacje dotyczące proszków gaśniczych m.in.: podziału, właściwości fizykochemicznych oraz zastosowań gaśniczych.

CNBOP-PIB BA02E:2014

Laboratory Tests of Voice Control and Indicating Equipment (VACIE) according EN 54-16:2008
Numer standardu
CNBOP-PIB BA02E:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Laboratory Tests of Voice Control and Indicating Equipment (VACIE) according EN 54-16:2008
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard presents laboratory tests of Voice Alarm Control and Indicating Equipment (VACIE) according to EN 54-16:2008.

CNBOP-PIB BA01E:2014

Laboratory Tests of Voice Alarm Loudspeakers according EN 54-24:2008
Numer standardu
CNBOP-PIB BA01E:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Laboratory Tests of Voice Alarm Loudspeakers according EN 54-24:2008
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard presents laboratory tests of Voice Alarm Loudspeakers according to EN 54-24:2008.

CNBOP-PIB-BA08P:2015

Weryfikacja wielkości i porównanie symbolu graficznego znaku bezpieczeństwa ze wzorcem
Numer standardu
CNBOP-PIB-BA08P:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Weryfikacja wielkości i porównanie symbolu graficznego znaku bezpieczeństwa ze wzorcem
Zakres

Standard prezentuje wymagania dla znaków bezpieczeństwa określone w p. 13.1. załącznika do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także określa zasady wydawania dopuszczenia do użytkowania tych wyrobów (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553), dla których akty prawne nie określają ww. wymagań.

CNBOP-PIB BA07P-2015

Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101-10 i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.)
Numer standardu
CNBOP-PIB BA07P-2015
Wydanie: 1
Tytuł
Badania laboratoryjne zasilaczy elektrycznych wg PN-EN 12101-10 i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.)
Zakres

Standard przedstawia wymagania i metody badań oraz kryteria oceny zasilaczy stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN-EN 12101-10 i p. 12.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.).

CNBOP-PIB BA04P:2015

Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41
Numer standardu
CNBOP-PIB BA04P:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Badania laboratoryjne sieci central według procedury badawczej PB/BA/41
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard przedstawia wymagania i metody badań oraz kryteria oceny sieci central sygnalizacji pożarowej oraz central sterujących w systemach rozprzestrzeniania dymu i ciepła według procedury badawczej PB/BA/41.

CNBOP-PIB BA03P:2013

Badania Laboratoryjne Siłowników Liniowych na zgodność z wymaganiami zawartmi w Rozporządzeniu MSWiA Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553
Numer standardu
CNBOP-PIB BA03P:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Badania Laboratoryjne Siłowników Liniowych na zgodność z wymaganiami zawartmi w Rozporządzeniu MSWiA Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard przedstawia wyniki badań laboratoryjnych Siłowników Liniowych do Dźwiękowych Systemów ostrzegawczych.

CNBOP-PIB BA02P:2013

Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008)
Numer standardu
CNBOP-PIB BA02P:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008)
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard przedstawia wyniki badań laboratoryjnych Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.