CNBOP-PIB BA02P:2013

Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008)
Numer standardu
CNBOP-PIB BA02P:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Badania Laboratoryjne Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (CDSO) według PN-EN 54-16:2011 (EN 54-16:2008)
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA.

Standard przedstawia wyniki badań laboratoryjnych Central Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

CNBOP-PIB BA01P:2013

Badania Laboratoryjne Głośników do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych zgodnie z normą PN-EN 54-24:2008
Numer standardu
CNBOP-PIB BA01P:2013
Wydanie: 1
Tytuł
Badania Laboratoryjne Głośników do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych zgodnie z normą PN-EN 54-24:2008
Zakres

STANDARD Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA

Standard przedstawia wyniki badań laboratoryjnych głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych.