Grand Prix SAWO

XXI edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Poznań, kwiecień 2012

Grand Prix SAWO 2012

przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii „Inne wyroby i rozwiązania związane z tematyką Targów SAWO” dla Kwartalnika CNBOP PIB „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA”

„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, technice i technologii pożarniczej, wkładowi nauk społecznych i humanistycznych w bezpieczeństwo oraz badaniom w powyższych dziedzinach.. Wydawane regularnie od 2006 r. Od czerwca 2009 r. punktowane na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 pkt.