Złoty medal SAWO

XXI edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Poznań, kwiecień 2012

Złoty medal SAWO 2012

przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii „Edukacja i prewencja” dla Szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Systemów Sygnalizacji Pożaru”.

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Systemów Sygnalizacji Pożaru, organizowane przez CNBOP-PIB, skierowane do osób świadczących usługi w obszarze zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenie składa się z wykładów, których tematyka obejmuje aspekty prawne, wytyczne projektowania, instalowania i konserwacji systemów oraz warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy mogą samodzielnie zaprogramować centralę sygnalizacji pożaru.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu kwalifikacji.