Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

XXI Edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Poznań, kwiecień 2012

Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

za „Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Stałych Urządzeń Gaśniczych Tryskaczowych”.

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów Stałych Urządzeń Gaśniczych tryskaczowych, organizowane przez CNBOP-PIB, skierowane jest do osób oferujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji SUG tryskaczowych i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Tematyka szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia warsztatowe dotyczące gotowych rozwiązań i możliwości przeprowadzenia testów zadziałania systemów SUG.

Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu kwalifikacji.