Złoty medal dla kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

VII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” 2015

Lasi, maj 2015

VII edycję Targów „EuroInvent 2015” poświęcono popularyzacji osiągnięć naukowych, ocenie ich wartości naukowej, tworzeniu i rozwijaniu koncepcji badawczych, transferu technologii, a także wdrożeniom wynalazków.

Targom towarzyszyły „Europejskie techniczne targi ksiązki naukowej, artystycznej i literackiej "EUROINVENT", podczas których złotym medalem za wysoką jakość naukową i techniczną wyróżniono kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/Safety & Fire Technique”.