Szanowni Państwo

W celu pobrania oprogramowania prosimy o przesłanie na adres bw@cnbop.pl poniższych danych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres firmy.
 • email.

Po przesłaniu ww. danych, przekażemy bez zbędnej zwłoki, na wskazany adres email "login i hasło oraz link" służące do pobrania oprogramowania.

W przypadku brak przekazania ww. informacji w ciągu 2 dni roboczych lub innych problemów z oprogramowaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 769 32 29.

Przesyłając do nas dane osobowe wyrażona zostaje zgoda na:

 • przetwarzanie danych osobowych w celach skorzystania z usługi dotyczącej pobrania oprogramowania.
 • otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail danych umożliwiających pobranie oprogramowania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e mail iod@cnbop.pl. lub telefonicznie 22-769-33-63
 3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
 5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka, Poland, tel.: +48 22 76 93 21/218, fax +48 22 76 96 231