Baza Danych

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka, Poland, tel.: +48 22 76 93 21/218, fax +48 22 76 96 231