Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej
2 cze 2021

28 maja 2021 r. w CNBOP-PIB wręczono pierwsze w Polsce certyfikaty w ramach nowej kwalifikacji rynkowej dla piętnastu druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz dla dziesięciu uczniów z klasy logistycznej z innowacją strażacko-ratowniczą z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. Uzyskanie certyfikatów przez kadetów i druhów poprzedzone zostało pilotażową walidacją wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przeprowadzoną zgodnie z zasadami kwalifikacji rynkowej pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” autorstwa CNBOP-PIB, opisanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikację włączył do ZSK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446., nadając CNBOP-PIB status Instytucji Certyfikującej.

Uroczystość została poprzedzona podpisaniem Listu Intencyjnego przez Starostę Otwockiego Pana Krzysztofa Szczegielniaka, Dyrektor ZS Nr 2 w Otwocku Panią Monikę Chudek oraz Pana Dyrektora CNBOP-PIB st. bryg. dr inż. Pawła Janika. Dokument ten stanowi potwierdzenie woli wzajemnej współpracy w zakresie planowania i organizacji nowej oferty kształcenia praktycznego, a także formalnego potwierdzania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji przez młodzież uczącą się w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Otwocku w oparciu o nowe kwalifikacje rynkowe.

Podczas uroczystości Naczelnik OSP Józefów – asp. Radosław Firląg złożył na ręce Pana Starosty oraz Dyrektora CNBOP-PIB meldunek z podsumowania akcji #naSTRAŻyciepła, w ramach której druhny i druhowie tuż po przeszkoleniu w CNBOP-PIB zainstalowali najbardziej potrzebującym czujki dymu.

Jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie w naszej lokalnej wspólnocie, wspólnymi siłami, międzypokoleniowo, jako pierwsi w kraju zainicjowaliśmy w charakterze pilotażu projekt zdobywania kwalifikacji, którego oczekiwanym efektem, w co głęboko wierzymy, będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych. Mamy nadzieję, że podniesienie kompetencji młodzieży pozwoli w praktyce zabezpieczyć osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz w starszym wieku przed tragedią w ich własnych domach i mieszkaniach.

Dziękujemy za otwartość na współpracę, zaangażowanie i obecność w tym szczególnym dniu Pani Kindze Błaszczyk – Członkowi Zarządu Powiatu Otwockiego, Pani Hannie Majewskiej-Smółce – Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku, mł. bryg. Michałowi Gigole – p.o. Komendanta Powiatowego KP PSP w Otwocku, asp. Radosławowi Firlągowi – Naczelnikowi OSP w Józefowie i nauczycielowi edukacji pożarniczej w ZS Nr 2 w Otwocku oraz Panu Waldemarowi Mazurkowi – kierownikowi szkolenia praktycznego w ZS Nr 2 w Otwocku.

Serdecznie gratulujemy kadetom i druhom zdobycia pierwszych w kraju certyfikatów!

Więcej na ten temat:

https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/aktualnosci-glowne/nastrayciepa_15105

https://www.cnbop.pl/pl/o-centrum/aktualnosci-glowne/prewencja-spoeczna-profesjonalnie_15119