naSTRAŻyciepła

naSTRAŻyciepła
16 lut 2021

CNBOP-PIB włączyło się w akcję „naSTRAŻyciepła”, której celem jest bezpłatne przekazanie najuboższym mieszkańcom z terenu gminy Józefów i całego powiatu otwockiego odpowiednio przygotowanego i sezonowanego drewna. W dniu 12 lutego br., st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB oraz st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń, przekazali na ręce Radosława Firląga – Naczelnika OSP Józefów 50 szt. autonomicznych czujek dymu.

Druhny i druhowie OSP Józefów będą montować przekazane czujki w gospodarstwach domowych, w których sytuacja bytowa mieszkańców wymaga wsparcia i ochrony przed pożarem, szczególnie podczas zimy. Instalacja czujek zostanie poprzedzona szkoleniem zorganizowanym i przeprowadzonym przez pracowników Instytutu. Szkolenie będzie odbywało się w oparciu o kwalifikację rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 r. pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu”.

Współpraca ze społecznymi organizacjami w obszarze popularyzacji powszechnego stosowania urządzeń wczesnej detekcji pożaru – czujek autonomicznych – wpisuje się w misję CNBOP-PIB. Szczególnie w okresie grzewczym, takie zagrożenia jak: pożary domów, wybuchy gazu lub zatrucia tlenkiem węgla są najczęstszą przyczyną tragedii ludzkich. Poprzez szkolenie i wyposażenie druhów w czujki dymu, w znacznej mierze będzie można ograniczyć skalę tych nieszczęść.

Do włączenia się w podobne inicjatywy na poziomie lokalnym zaproszeni są wszyscy, którym nie jest obca troska o życie i zdrowie naszych najbliższych i sąsiadów. Szczególnie warto zatroszczyć się o osoby zależne od innych, które z powodu obiektywnych ograniczeń niestety nie są w stanie samodzielnie dokonać wyboru, zakupu oraz prawidłowego montażu we własnym mieszkaniu detektora, adekwatnego do potencjalnych źródeł zagrożenia.