Prewencja Społeczna Profesjonalnie

Prewencja Społeczna Profesjonalnie
24 lut 2021

W dniu 18 lutego 2021 r. w siedzibie Instytutu przeprowadzono szkolenie instruktażowe z zakresu kwalifikacji rynkowej pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu”.

W instruktażu uczestniczyło 14 ratowników ochotników z jednostki OSP Józefów, której – w ramach akcji społecznej #naSTRAŻyciepła – kierownictwo CNBOP-PIB przekazało w tym miesiącu 50 sztuk autonomicznych czujek dymu.

Podczas zajęć druhny i druhowie zapoznali się zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami montażu i konserwacji autonomicznych czujek tlenku węgla, gazu, dymu oraz ciepła. Instruktorzy z CNBOP-PIB zaprezentowali słuchaczom także zagadnienia związane z zapobieganiem zdarzeniom, takim jak pożary, wybuchy gazu czy zatrucia tlenkiem węgla.

W trakcie szkolenia przedstawiono również założenia Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji (ZSK), ze szczególnym uwzględnieniem nowych kwalifikacji rynkowych autorstwa CNBOP-PIB, włączonych do ZSK decyzją MSWiA na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446.

Realizacja szkolenia była świetną okazją do podjęcia dyskusji na temat szerszego kontekstu społecznego przedsięwzięcia oraz istotnych uwarunkowań, które aktualnie determinują konieczność szczególnej dbałości – zarówno o bezpieczeństwo sanitarne i psychiczne ratowników podejmujących się usługi montażu czujek w ramach akcji #naSTRAŻyciepła, jak i o bezpieczeństwo odbiorców tej usługi. Instruktaż przeprowadzono w reżimie sanitarnym, z zachowaniem dystansu społecznego.