Szkolenie Strażaków Ratowników cz. I

Autorzy :
Autor zbiorowy
Ilość stron: 284

W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenie Strażaków Ratowników cz. I" znajdują się materiały zawierające 13 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 19 godzin wykładów.

W podręczniku omówione zostały następujące kwestie:

  • Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Służba wewnętrzna, musztra, sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
  • Drabiny pożarnicze, węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany,
  • Proces spalania a pożar,
  • Zadania strażaków w zastępie,
  • Postawy organizacji akcji gaśniczej, rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych,
  • Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze,
  • Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,
  • Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń, łączność bezprzewodowa i alarmowanie.

Przejdź do materiałów