Materiały do pobrania

Temat Prezentacja Konspekt lekcji
Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych Pobierz Pobierz
Służba wewnętrzna. Musztra Pobierz Pobierz
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy Pobierz Pobierz
Drabiny pożarnicze Pobierz Pobierz
Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany Pobierz Pobierz
Proces spalania a pożar Pobierz Pobierz
Zadania strażaków w zastępie Pobierz Pobierz
Podstawy organizacji akcji gaśniczej Pobierz Pobierz
Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych Pobierz Pobierz
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze Pobierz Pobierz
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia Pobierz Pobierz
Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń Pobierz Pobierz
Łączność bezprzewodowa i alarmowanie Pobierz Pobierz