Szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Autorzy :
Autor zbiorowy
Ilość stron: 270

W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP" znajdują się materiały zawierające 8 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 18 godzin wykładów.

W podręczniku omówione zostały następujące kwestie:

  • Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania OSP,
  • Zadania i kompetencje komendanta gminnego,
  • Kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gminy,
  • Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy oraz powiatowe plany ratownicze,
  • Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym,
  • Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przejdź do materiałów