Materiały do pobrania

Temat Prezentacja Konspekt lekcji

Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania OSP

Pobierz Pobierz
Zadania i kompetencje komendanta gminnego Pobierz Pobierz
Kierowanie działaniami ratowniczymi Pobierz Pobierz
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gminy Pobierz Pobierz
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Pobierz Pobierz
Powiatowe plany ratownicze Pobierz Pobierz
Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym Pobierz Pobierz
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP Pobierz Pobierz