Do wniosku należy załączyć wypełniony wykaz zasadniczych charakterystyk. Jednostka Certyfikująca świadczy usługi w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów, dla których znajdują zastosowanie następujące normy zharmonizowane:

Centrale sygnalizacji pożarowej

EN 54-2
Tytuł
Centrale sygnalizacji pożarowej
Norma
EN 54-2
Aktualne wydanie
EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006
Data
2013-07-15
Wykaz

Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

EN 54-3
Tytuł
Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne
Norma
EN 54-3
Aktualne wydanie
EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Data
2013-07-15
Wykaz

Zasilacze

EN 54-4
Tytuł
Zasilacze
Norma
EN 54-4
Aktualne wydanie
EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006
Data
2013-07-15
Wykaz

Czujki ciepła - Czujki punktowe

EN 54-5
Tytuł
Czujki ciepła - Czujki punktowe
Norma
EN 54-5
Aktualne wydanie
EN 54-5:2017 + A1:2018
Data
2022-05-20
Wykaz

Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

EN 54-7
Tytuł
Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
Norma
EN 54-7
Aktualne wydanie
EN 54-7:2018
Data
2022-05-20
Wykaz

Czujki płomienia - Czujki punktowe

EN 54-10
Tytuł
Czujki płomienia - Czujki punktowe
Norma
EN 54-10
Aktualne wydanie
EN 54-10:2002 + A1:2005
Data
2013-07-15
Wykaz

Ręczne ostrzegacze pożarowe

EN 54-11
Tytuł
Ręczne ostrzegacze pożarowe
Norma
EN 54-11
Aktualne wydanie
EN 54-11:2001 + A1:2005
Data
2013-07-15
Wykaz

Czujki dymu - Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

EN 54-12
Tytuł
Czujki dymu - Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
Norma
EN 54-12
Aktualne wydanie
EN 54-12:2015
Data
2016-08-29
Wykaz

Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

EN 54-16
Tytuł
Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Norma
EN 54-16
Aktualne wydanie
EN 54-16:2008
Data
2013-07-15
Wykaz

Izolatory zwarć

EN 54-17
Tytuł
Izolatory zwarć
Norma
EN 54-17
Aktualne wydanie
EN 54-17:2005 + AC:2007
Data
2013-07-15
Wykaz