Do wniosku należy załączyć wypełniony wykaz zasadniczych charakterystyk. Jednostka Certyfikująca świadczy usługi w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów, dla których znajdują zastosowanie następujące normy zharmonizowane:

Hydranty przeciwpożarowe podziemne

EN 14339
Tytuł
Hydranty przeciwpożarowe podziemne
Norma
EN 14339
Aktualne wydanie
EN 14339:2005
Data
2013-07-12
Wykaz

Autonomiczne czujki dymu

EN 14604
Tytuł
Autonomiczne czujki dymu
Norma
EN 14604
Aktualne wydanie
EN 14604:2005+AC:2008
Data
2013-07-15
Wykaz

Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

EN 12101-8
Tytuł
Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
Norma
EN 12101-8
Aktualne wydanie
EN 12101-8:2011
Data
2015-02-17
Wykaz

Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

EN 15650
Tytuł
Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach
Norma
EN 15650
Aktualne wydanie
EN 15650:2010
Data
2015-02-17
Wykaz

Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

EN 54-25:2008
Tytuł
Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe
Norma
EN 54-25:2008
Aktualne wydanie
EN 54-25:2008
Data
2015-09-2
Wykaz

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne

EN 14384
Tytuł
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne
Norma
EN 14384
Aktualne wydanie
EN 14384:2005
Data
2016-06-23
Wykaz

Klapy dymowe

EN 12101-2
Tytuł
Klapy dymowe
Norma
EN 12101-2
Aktualne wydanie
EN 12101-2:2003
Data
2016-10-7
Wykaz

Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

EN 12101-1
Tytuł
Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych
Norma
EN 12101-1
Aktualne wydanie
EN 12101-1:2006
Data
2016-10-7
Wykaz