20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
Dział Szkoleń - Ilona Masna, Anna Gołąb, Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 04; 769 32 21; 769 33 68
e-mail: imasna@cnbop.pl; agolab@cnbop.pl; mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Możliwość uczestnictwa on-line
Liczba miejsc
120 *
Opis

Szczegółowy zakres Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń powodowanych przez baterie elektryczne;
 • kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;
 • systemy zarządzania bateriami (np. BMS, TMS);
 • urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;
 • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, wyposażonych w instalacje OZE z magazynowaniem energii elektrycznej, przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych;
 • bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii;
 • nowe rozwiązania i technologie w ochronie przeciwpożarowej;
 • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych, magazynów energii.
Adresaci szkolenia

Konferencja adresowana jest do producentów, projektantów i instalatorów baterii elektrycznych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Koszt szkolenia
Wariant I
Udział stacjonarny
700,00 zł brutto / osoba (w tym 23% VAT - zapewniamy serwis kawowy, lunch)
Udział on-line
246,00 zł brutto / osoba (w tym 23% VAT - dostęp i możliwość odsłuchu konferencji przez otrzymany link do aplikacji ClicMeeting)

Obejmuje:

Konferencja CNBOP

Program

SESJA 1

Bezpieczeństwo pożarowe baterii elektrycznych – zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Moderator: dr inż. Jarosław Tępiński

SESJA 2

Bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii - zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja 

Moderator: dr inż. Tomasz Popielarczyk

SESJA 3

Nowe rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa - zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja 

Moderator: dr inż. Michał Chmiel

 

50 miejsc do uczestnictwa w formie stacjonarnej

70 miejsc do uczestnictwa w formie on-line

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA JAKO UCZESTNIK lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA JAKO WYSTAWCA, a następnie przesłać na adres koordynatora. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce