19249 uczestników                                                          
7368 wydanych certyfikatów                         
  6060  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
Dział Szkoleń - Ilona Masna, Anna Gołąb, Dorota Gajownik, Magda Ślarzyńska
tel. (22) 76 93 304; (22) 76 93 221; (22) 76 93 368
e-mail: szkolenia@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
60
Opis
Adresaci szkolenia

Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Koszt szkolenia
Wariant I
Udział online
123,00 zł brutto / osoba
Udział stacjonarny
615,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

  • Materiały konferencyjne
  • Lunch i serwis kawowy
  • Zaświadczenie o uczestnictwie

Program konferencji

Program I międzynarodowej konferencji naukowej

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, stacji ładowania
i pojazdów elektrycznych

Otwarcie konferencji (10 min)

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

Wprowadzenie w tematykę konferencji (5 min)

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

Wystąpienia współorganizatorów, partnerów, gości (15 min)

CNBOP-PIB st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB , st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

Sesja 1

Wystąpienia wprowadzające w tematykę (45 min)

Moderator: st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

Rola instytucji UE w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pożarowego transformacji energetycznej - st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup (15 min)

Wnioski z badań akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych - mgr Daniel Wierzbicki, CNBOP-PIB (15 min)

Przegląd wyników badań dedykowanych ochronie przeciwpożarowej punktów ładowania pojazdów elektrycznych
- mgr inż. Ilona Majka, CNBOP-PIB (10 min)

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy (25 min)
Relacja z wystawy

Panel dyskusyjny (90 min)

Nowe technologie – instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia

Moderator: st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

Uczestnicy

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup

dr inż. Dariusz Gołębiewski – Prezes PZU LAB S.A.

Maciej Mazur, PSPA

st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta,  KG PSP/BPZ

st. kpt. mgr inż. Kamil Wleciał, KG PSP / BPZ

st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. poż. Adam Krasuski, prof. ucz.

mgr inż. Jarosław Wiche, Neuron

Główne dyskutowane tezy:

- perspektywy rozwoju instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

- zagrożenia związane ze stosowaniem instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, eksploatacji pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

- ochrona przeciwpożarowa instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, bezpieczna eksploatacja pojazdów elektrycznych i rozwiązań inteligentnego domu

- wyzwania dla bezpieczeństwa pożarowego

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy (25 min)

Relacja z wystawy

Sesja 2

Prezentacja stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych CNBOP-PIB (65 min)

Moderator: mgr Bartłomiej Połeć

Założenia i funkcjonalności badawcze, dydaktyczne i szkoleniowe powstałych stanowisk (15 min)

dr inż. Tomasz Popielarczyk, mgr inż. Paweł Gancarczyk, mgr inż. Paweł Stępień

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań powstałych stanowisk, instalacji i dedykowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych

 Huawei Polska Sp. z o.o (10 min)

Przemysław Kozłowski Brukbet (10 min)

Gras (10 min)

Neuron/TechSterowniki (10 min)

Wideodetekcja dymu i ognia - Łukasz Omieljaniuk / Tomasz Kaczmarek Robert Bosch Sp. z o.o.

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy (25 min)

Relacja z wystawy

Sesja 3

Wystąpienia wprowadzające w tematykę (35 min)

Wyniki badań i testowania płacht gaśniczych - mgr inż. Piotr Mortka, CNBOP-PIB (15 min)

 Zagrożenia chemiczne i fizyczne strażaków podczas zwalczania pożarów baterii elektrycznych  - bryg. dr inż. Artur Ankowski, APoż (10 min)

Poradnik i szkolenia dla ratowników w zakresie prowadzenia działań podczas zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych - st. bryg. mgr inż. Jacek Zalech, KG PSP (10 min)

Panel dyskusyjny (70 min)

Nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych

Moderator: dr inż. Michał Chmiel

Uczestnicy:

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, APoż

st. bryg. mgr inż. Jacek Zalech , KG PSP

Przemysław Grabowski, OPSZPiSR

kpt. Andrzej Gmerek, KW PSP Warszawa

KP PSP Otwock

mgr inż. Piotr Mortka, CNBOP-PIB 

Główne dyskutowane tezy:

- nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane do ochrony instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych

- wyzwania dla prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

- potrzeby dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

sprzęt i wyposażenie straży pożarnej - rozwiązania, produkty i systemy do prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych 

Podsumowanie, wnioski końcowe i zakończenie (10 min)

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI NALEŻY:

  1. Pobrać kartę: a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 25.09.2023. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce