Komunikat w sprawie certyfikacji przeciwpożarowych wyłączników prądu

Brak zdjęcia
20 mar 2019

Szanowni Państwo,

W związku ze wskazaniem w grupie 10 „Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)” załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r. (Dz. U 2018. poz. 1233)

 • przeciwpożarowych wyłączników prądu – zestawy
 • przeciwpożarowych wyłączników prądu – elementy składowe:
  • urządzenia uruchamiające,
  • urządzenia sygnalizujące,
  • urządzenia wykonawcze,

jako wyrobów budowlanych objętych od dnia 01.07.2019 roku obowiązkiem sporządzania przez Producentów krajowej deklaracji właściwości użytkowych, informujemy że Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy będzie prowadzić procesy krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla zestawów „przeciwpożarowych wyłączników prądu” oraz dla elementów składowych „przeciwpożarowych wyłączników prądu”, tj. dla urządzeń uruchamiających, urządzeń sygnalizujących i urządzeń wykonawczych, w oparciu o niżej wymienione krajowe specyfikacje techniczne:

 • zestawy „przeciwpożarowych wyłączników prądu” - krajowa ocena techniczna,
 • urządzenia uruchamiające PWP - krajowa ocena techniczna,
 • urządzenia sygnalizujące PWP - krajowa ocena techniczna,
 • urządzenia wykonawcze PWP - Polskie Normy lub krajowa ocena techniczna.

Informacje na temat krajowej oceny i  weryfikacji stałości właściwości wyrobów budowlanych można znaleźć pod adresem: https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/krajowa-certyfikacja-stalosci-wlasciwosci-uzytkowych-wyrobow-budowlanych.

Informacje na temat krajowych ocen technicznych można znaleźć pod adresem: https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/oceny-techniczne/krajowe-oceny-techniczne.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem procesu krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla ww. wyrobów prosimy o kontakt z Jednostką Certyfikującą CNBOP-PIB, tel. (22) 76 93 347, adres e-mail: jcw@cnbop.pl.