Opinie Techniczne CNBOP-PIB dla czujek tlenku węgla

Opinie Techniczne CNBOP-PIB dla czujek tlenku węgla
5 sie 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB prowadzi działalność związaną z wydawaniem Opinii Technicznych CNBOP-PIB dla urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujki tlenku węgla), o działaniu ciągłym, w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych (wyroby zgodne z Normą EN 50291-2:2010, której polskim odpowiednikiem jest Polska Norma PN-EN 50291-2:2010).

Uzasadnieniem powyższego, jest fakt, iż wymienione powyżej urządzenia nie są objęte zakresem przedmiotowym rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r (Dz. U 2018. poz. 1233) oraz z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1176).

Wykaz aktualnych Opinii Technicznych uprawniających do znakowania wyrobów znakiem „Opinia Techniczna CNBOP-PIB” znajdą Państwo pod tym adresem