zakład OCEN TECHNICZNYCH (DOT)

Numer Nazwa wyrobu Zakres Wnioskujący Data wydania Data ważności
OT-0005/2014 Opinia (koreferat) do projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych"

Przedmiotem niniejszej Opinii jest weryfikacja projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" opracowanego przez PSE SA pod kątem:

- kompletności,

- zgodności z polskimi przepisami w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bhp,

- zgodności z Polskimi Normami i innymi normami stosowanymi w Polsce w zakresie projektowania, instalowania, użytkowania i utrzymania stałych urządzeń gaśniczych zraszaczowych oraz z aktualna wiedzą techniczną.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-
Jeziorna
ul. Warszawska 165
18.08.2014 bezterminowo
OT-0008/2014 Weryfikacja nowej wersji "Standardu budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" Dokument będący przedmiotem weryfikacji jest nową wersją "Standardu budowy stałych, wodnych urzadzeń zraszaczowych transformatorów sieciowych" opracowaną przez PSE SA na podstawie Opiniii Technicznej CNBOP-PIB nr OT-0005/2014 z dnia 18.08.2014 r. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165
19.12.2014 bezterminowo
OT-0012/2016 Urządzenie elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych oraz pojazdach rekreacyjnych i podobnych obiektach w tym łodziach rekreacyjnych – czujnik tlenku węgla Fireangel typu: CO-9B, CO-9D, CO-9X-10 Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych – czujniki tlenku węgla Fireangel typu:  CO-9B, CO-9D, CO-9X-10

 

Sprue
Safety Products Ltd

Vanguard Centre, Sir William Road
Coventry CV4 7EZ, Wielka Brytania

02.05.2016 01.05.2019
OT-0013/2016 Urządzenie gaśnicze wodne mgłowe, miejscowego działania do ręcznej obsługi, typu FOGANT, z dyszą GMO/W, z opcjonalnie włączanym dozownikiem środka pianotwórczego Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej CNBOP-PIB jest urządzenie gaśnicze wodne, mgłowe, miejscowego działania do ręcznej obsługi, typu FOGANT, z głowicą GMO/W, wyposażone w dozownik środka pianotwórczego

„SUPO CERBER”

Sp. z o.o.
ul. Kuryłowicza 119
30-698 Kraków

22.07.2016 21.07.2019

Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)

2932/BA/06 SPRAWOZDANIE Z OCENY TECHNICZNEJ Rozproszony Dźwiękowy System Ostrzegawczy Ocena konfiguracji DSO na zgodność z WBO 11/23/f/CNBOP oraz WBO 11 /23/b/CNBOP     07.07.2006  
4567/BA/09 Puszki odgałęźne typu B100 E, B160 E, B250 E klasy E30, E60 i E90 do stosowania w warunkach pożaru. Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są Puszki odgałęźne typu B100 E, B160 E, B250 E klasy E30, E60 i E90.   20.10.2009  
5594/BA/11 Optyczna czujka dymu, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa typu SIGA-PSI. Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest optyczna czujka dymu, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, analogowa typu SIGA-PSI  


28.10.2011

 

 
5694/BA/12 Wielodetektorowa czujka pożarowa, optyczno-temperaturowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa typu FDOOT221 i FDOOT241-X i wielodetektorowa czujka pożarowa, optyczno – temperaturowa z sensorem chemicznym, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa typy FDOOTC241. Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej Wielodetektorowa czujka pożarowa, optyczno-temperaturowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa typu FDOOT221 i FDOOT241-X i wielodetektorowa czujka pożarowa, optyczno – temperaturowa z sensorem chemicznym, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa typy FDOOTC241.   31.01.2012  
5926/BA/12 Optyczna czujka dymu,
nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna,
analogowa typu DP 2061N
Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest Optyczna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, adresowalna, analogowa typu DP 2061N.   29.08.2012  

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchów (BW)

    Opinia techniczna w zakresie rozwiązań równorzędnych w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla zakładu.

Dr. Oetker Płock

ul. Ciechomickiej 15

11.2014 bezterminowo
1/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
26.02.2014 bezterminowo
2/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 bezterminowo
3/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 bezterminowo
4/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
28.02.2014 bezterminowo
5/803/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
10.06.2014 bezterminowo
6/868/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
05.08.2014 bezterminowo

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS)

  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-
ŁM z wykładziną z PCW
Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na łączniki 52-T i 75-T Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są łączniki 52-T i 75-T.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na pokrywę nasad 52 Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest pokrywa nasad 52.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo