zakład OCEN TECHNICZNYCH (DOT)

Numer Nazwa wyrobu Zakres Wnioskujący Data wydania Data ważności
OT-001/2023 Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B   Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
12.01.2023 11.01.2026
OT-001/2021 Głośnik typu DL-BR-SUB 120/T-EN54   ic audio GmbH
Boehringerstraße 14a
D-68307 Mannheim, Republika Federalna Niemiec
28.09.2021 27.09.2024
OT-001/2020 wydanie 2 Kolektor dużej wydajności nr kat. 8050   Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
31.08.2020 19.08.2023
OT-002/2020 Układ sterowania drzwiami napowietrzającymi w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła   ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
23.10.2020 22.10.2023
OT-0005/2014 Opinia (koreferat) do projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych"

Przedmiotem niniejszej Opinii jest weryfikacja projektu "Standard budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" opracowanego przez PSE SA pod kątem:

- kompletności,

- zgodności z polskimi przepisami w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bhp,

- zgodności z Polskimi Normami i innymi normami stosowanymi w Polsce w zakresie projektowania, instalowania, użytkowania i utrzymania stałych urządzeń gaśniczych zraszaczowych oraz z aktualna wiedzą techniczną.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-
Jeziorna
ul. Warszawska 165
18.08.2014 bezterminowo
OT-0008/2014 Weryfikacja nowej wersji "Standardu budowy stałych wodnych urządzeń gaśniczych do transformatorów sieciowych" Dokument będący przedmiotem weryfikacji jest nową wersją "Standardu budowy stałych, wodnych urzadzeń zraszaczowych transformatorów sieciowych" opracowaną przez PSE SA na podstawie Opiniii Technicznej CNBOP-PIB nr OT-0005/2014 z dnia 18.08.2014 r. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna

05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 165
19.12.2014 bezterminowo

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchów (BW)

    Opinia techniczna w zakresie rozwiązań równorzędnych w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla zakładu.

Dr. Oetker Płock

ul. Ciechomickiej 15

11.2014 bezterminowo
1/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
26.02.2014 bezterminowo
2/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 bezterminowo
3/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
27.02.2014 bezterminowo
4/639/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
28.02.2014 bezterminowo
5/803/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
10.06.2014 bezterminowo
6/868/BW/14 Tkanina Přihoda PMI Potwierdzenie klasyfikacji reakcji na ogień i odniesienie do polskich przepisów. P.H.U. KALOWENT
M.Kalinowska
J.Kalinowski
ul. Śląska 16/I,
41-200 Sosnowiec
05.08.2014 bezterminowo

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS)

  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny W-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na pożarniczy wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-
ŁM z wykładziną z PCW
Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest wąż tłoczny do hydrantów H-52-20-ŁM z wykładziną z PCW. BOGDAN GIL Bielsko-Biała 22.09.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na łączniki 52-T i 75-T Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są łączniki 52-T i 75-T.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej są nasady 52-T, 75-T i 75-T 3G.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo
  Opinia techniczna na pokrywę nasad 52 Przedmiotem niniejszej Opinii Technicznej jest pokrywa nasad 52.

ZSiUP PHU

Leszek Korus,
Rydułtowy

27.10.2014 bezterminowo