Nowość wydawnicza CNBOP-PIB: Podręcznik dot. działań ratowniczych z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym

Nowość wydawnicza CNBOP-PIB: Podręcznik dot. działań ratowniczych z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym
8 sie 2023

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą CNBOP-PIB – podręcznikiem pt. Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym.

W podręczniku przybliżono problematykę prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym. Tematu niezwykle aktualnego dla służb ratowniczych, szczególnie w obliczu rosnącej liczby omawianego rodzaju samochodów. 

Przedstawione wnioski i rekomendacje powstały na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych obserwacji i doświadczeń autorów, a także – przede wszystkim – wyników badań i doświadczeń prowadzonych przez CNBOP-PIB w kooperacji z innymi podmiotami.

W materiale zawarto najważniejsze zagadnienia dotyczące:

  • rodzajów i charakterystyki elektrycznych napędów pojazdów samochodowych,
  • stacji i punktów ładowania tych pojazdów,
  • zagrożeń podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym,
  • prowadzenia działań ratowniczych oraz
  • zasad bezpiecznego postępowania ratowników.

Podręcznik uwzględnia również krótki opis literatury prezentującej wyniki prac naukowych oraz testów pożarowych pojazdów elektrycznych i baterii litowo-jonowych przeprowadzonych w różnych państwach, a także opis badań prowadzonych w tym zakresie przez CNBOP-PIB.

Zespół autorski:

st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin

st. bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

mgr inż. Ilona Majka

dr inż. Jarosław Tępiński

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

ISBN: 978-83-958583-6-9

Ilość stron: 92

Podręcznik w wersji PDF można bezpłatnie pobrać tutaj