Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym (2023)

Autorzy :
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin, bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk, mgr inż. Ilona Majka, dr inż. Jarosław Tępiński, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-958583-6-9
Ilość stron: 92

Niniejsza publikacja została opracowana przez pracowników CNBOP-PIB przy współpracy z przedstawicielami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i Instytucji Faradaya Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii, którym w imieniu kierownictwa CNBOP-PIB i autorów publikacji składamy podziękowania za uzyskane wsparcie i pomoc.

Szczególne podziękowania składamy na ręce przedstawicieli Komendy Głównej PSP, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i Instytutu Faradaya Uniwersytetu w Newcastle w Wielkiej Brytanii za współpracę, pomoc w redakcji oraz udostępnienie informacji i materiałów: st. bryg. mgr. inż. Jackowi Zalechowi, bryg. mgr. inż. Tomaszowi Jonio, st. kpt. mgr. inż. Adrianowi Kowalikowi, a także dr. Wojciechowi Mrozikowi, mgr. Maciejowi Mazurowi oraz mgr inż. Marii Majewskiej.

Przedstawione wnioski i rekomendacje powstały na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych obserwacji i doświadczeń autorów, a także – przede wszystkim – wyników badań i doświadczeń prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z innymi podmiotami.

W niniejszym materiale zawarto najważniejsze zagadnienia dotyczące:

  • rodzajów i charakterystyki elektrycznych napędów pojazdów samochodowych,
  • stacji i punktów ładowania tych pojazdów,
  • zagrożeń podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym,
  • prowadzenia działań ratowniczych oraz
  • zasad bezpiecznego postępowania ratowników.

Podsumowanie zawiera również krótki opis literatury prezentującej wyniki badań naukowych oraz testów pożarowych pojazdów elektrycznych i baterii litowo-jonowych przeprowadzonych w różnych państwach, m.in. Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, jak również opis badań prowadzonych przez CNBOP-PIB w tym zakresie.