Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nieprzerwanie od 40 lat stanowi zaplecze naukowe, badawcze, rozwojowe wiedzy technicznej w obszarze kształtowania właściwego poziomu bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności oraz w obronie cywilnej. Wiele prac jest realizowanych w ramach współpracy z róznymi ośrodkami naukowymi, przedstawicielami świata biznesu oraz dostawacami rozwiązań technologicznych - mają one charakter interdyscyplinarny, a efekt końcowy w postaci wyników badań wykorzystywany jest w celowym i racjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem powszechnym, ale przede wszystkim ma zastosowanie praktyczne. Wdrożenie wyników prac oraz transfer technologii służą nie tylko Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicznej Straży Pożarnej RP czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także przedsiębiorcom i producentom.

Instytucje, z którymi współpracuje CNBOP-PIB, to m.in.:

 • Akademia Obrony Narodowej

 • Akademia Pożarnicza

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

 • Instytut Badawczy Leśnictwa

 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

 • Instytut Energetyki

 • Instytut Lotnictwa w Warszawie

 • Instytut Łączności w Warszawie

 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi

 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

 • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu

 • Instytut Telekomunikacji w Warszawie

 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi

 • Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie

 • Politechnika Łódzka

 • Politechnika Poznańska

 • Politechnika Warszawska

 • Polski Instytut Spalania

 • Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie

 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie

 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce

 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 • Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa