Z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w analizator składu powietrza jesteśmy w stanie wykonać pomiary:

  • Pyłów PM 2.5,
  • Pyłów PM 10,
  • Metanu CH4,
  • Dwutlenku siarki SO2,
  • Dwutlenku azotu NO2,
  • Formaldehydu HCHO,
  • Chloru Cl2,
  • Tlenku węgla CO,
  • Siarkowodru H2S,

  • Ozonu O3.

Na podstawie uzyskanych wyników dostarczamy sprawozdanie z badań i mapy zanieczyszczeń badanego obszaru.