Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów wprowadzanych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych TOM I (2010)

Kierownik:
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
Autorzy:
st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko, dr inż. Michał Chmiel, mgr inż. Łukasz Pastuszka, inż. Katarzyna Włodarczyk, mgr Maciej Krydowski
Wersja: 1