Szkolenie Strażaków Ratowników cz. II

Autorzy :
Autor zbiorowy
Ilość stron: 188

W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenie Strażaków Ratowników cz. II" znajdują się materiały zawierające 13 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 13 godzin wykładów.

W podręczniku omówione zostały następujące kwestie:

  • Organizacja ochrony ludności - w tym ochrony przeciwpożarowej,
  • Rozwój pożaru - taktyka gaszenia pożarów,
  • Sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz ratowniczy sprzęt mechaniczny,
  • Podstawowe zadania ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych,
  • Elementy pierwszej pomocy.

Przejdź do materiałów