Szkolenie Naczelników OSP

Autorzy :
Autor zbiorowy
Ilość stron: 131

W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenia Naczelników OSP" znajdują się materiały zawierające 7 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 13 godzin wykładów.

W podręczniku omówione zostały następujące kwestie:

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,
  • Wybrane zagadnienia operacyjne, ceremoniał pożarniczy,
  • Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.

Przejdź do materiałów