Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk (2015)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-18-4
Ilość stron: 480

Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk” to piąta publikacja z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, która powstała w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Publikacja przedstawia wyniki badań zespołu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego uzyskane podczas realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w latach 2012-2015, zaś wykonawcą było konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  2. Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego,
  3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
  4. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Asseco Poland SA.

Publikację rekomenduję osobom, które ze względu na pełnione funkcje zajmują się bezpieczeństwem lub działają na jego rzecz. Wielu liderów i menadżerów znajdzie w tym opracowaniu zarówno praktyczne wskazówki do poszukiwań, jak i rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia mechanizmu bezpieczeństwa lub instytucji działającej na rzecz dobra publicznego w ramach działań dla bezpieczeństwa: ludności, środowiska lub mienia, bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa i kraju”. (z recenzji st. bryg. mgr. inż. Dariusza Marczyńskiego Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności).

Monografia została nagrodzona srebrnym medalem podczas 64. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2015", nagrodą specjalną od International Intellectual Property Network Forum podczas XI Międzynarodowych Targów i Wynalazków i Technologii INST TAIPEI, a także nagrodę główną konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015" - diamentową statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa".

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).