Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego (2019)

Praca pod redakcją :
nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
ISBN: 978-83-948534-6-4
Ilość stron: 207

…Praca ma dużą wartość poznawczą i dydaktyczną. Pozwala na naukę i wzbogacenie wiedzy o wykonywaniu operacji BSP VLOS. Materiał zawarty w opracowaniu umożliwia zarówno niedoświadczonym, jak i doświadczonym operatorom opanowanie lub przypomnienie sobie zasad i procedur, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia bezzałogowego ruchu statków powietrznych i przemieszczania się w polskiej przestrzeni powietrznej. Zawartość książki będzie także wielką pomocą dla instruktorów oraz osób, które chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO, studentów prawa lotniczego i procedur ATC, a także dla operatorów BSP w służbach państwowych i kontrolerów ruchu lotniczego…

Z recenzji prof. dra hab. inż. Andrzeja Świątoniowskiego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o aparatach  latających, których wspólną cechą jest brak człowieka za sterami. Poza obszernym przedstawieniem niuansów technicznych, rysu historycznego i stanu prawnego, autorzy wiele miejsca poświęcili sposobom użycia i wykorzystania BSP, uwarunkowaniom prawnym, wymaganym obecnie i w przyszłości, gdy systemy bezzałogowe staną się codziennością…

Z recenzji dra hab. inż. Leszka Cwojdzińskiego