Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP (2014)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-23-8
Ilość stron: 341

Publikacja jest drugim wydawnictwem prezentującym problematykę poruszaną podczas konferencji „Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego”, przeprowadzonej w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niniejsza publikacja jest wprowadzeniem w problematykę projektu i zawiera cztery zasadnicze rozdziały: 1. „System zarządzania kryzysowego w Polsce”, 2. „Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym”, 3. „Technologie i metody wykorzystywane przy opracowywaniu planów zarządzania kryzysowego”, 4. „Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania wspomagającego opracowanie planów zarządzania kryzysowego”. Monografia została nagrodzona nagrodę główną konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015" - diamentową statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa".

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).