Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych (2021)

Autorzy :
mgr inż. Paweł Gancarczyk, st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin, bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk, inż. Michał Piasecki, st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: brak
Ilość stron: 25

Publikacja ma na celu przybliżenie zasad budowy i działania systemów fotowoltaicznych, a także potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować zarówno podczas normalnego ich użytkowania, jak i w sytuacjach awaryjnych (np. podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia). Zawarte w opracowaniu syntetyczne informacje oraz rekomendacje mają charakter praktyczny. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa ratowników podczas działań i dostarczają im niezbędnych informacji o towarzyszących tym działaniom zagrożeniach, pozwalają na właściwą ich ocenę, a także na prognozowanie rozwoju sytuacji.

Publikacja ta, z uwagi na swój ogólny charakter, może być również przydatna użytkownikom instalacji PV, szczególnie w przypadku stwierdzenia przez nich uszkodzeń elementów instalacji PV podczas jej eksploatacji.