Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie – od wyrobu do ratownika. Rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości (2022)

Praca pod redakcją :
nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
ISBN: 978-83-958583-3-8
Ilość stron: 208

Bezzałogowe statki powietrzne w coraz większym zakresie zaczynają wspierać w działaniach służby ratownicze, medyczne, wojsko, policję oraz straż pożarną. Monografia omawia kluczowe czynniki warunkujące skuteczność ratowniczego wykorzystania BSP, tym samym uzupełniając – jakże potrzebną na polskim rynku – literaturę fachową w tym obszarze tematycznym.