Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem (2014)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-27-6
Ilość stron: 202

Publikacja jest trzecim wydawnictwem prezentującym problematykę poruszaną w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zespół autorski w ramach badań dokonał identyfikacji i analizy dokumentów takich jak: normy oraz standardy, przepisy prawa międzynarodowego i krajowego z uwzględnieniem prawa miejscowego. Ponadto na potrzeby opracowania leksykonu dokonano analizy wybranych pozycji literatury przedmiotu. Monografia została nagrodzona nagrodę główną konkursu „Lider Bezpieczeństwa 2015" - diamentową statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa".

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).