Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej (2013)

Praca pod redakcją :
mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
ISBN: 978-83-61520-15-3
Ilość stron: 139

Monografia jest zbiorem wybranych, zrecenzowanych prac, których wyniki były przedstawione w formie referatów na konferencji pt. „Problemy usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej”. Konferencja odbyła się 5 grudnia 2013 roku w CNBOP-PIB w Józefowie. Jej celem było podsumowanie prac badawczych realizowanych w zakresie projektu „Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej” oraz dyskusja nad uzyskanymi efektami i ich praktycznym wykorzystaniu m.in. w ratownictwie chemiczno-ekologicznym.

Projekt nr O ROB 000401/ID4/3 „Opracowanie innowacyjnego środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, był realizowany w latach 2011-2013 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – lider,
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – partner naukowy,
  • P.P.H. Chemkonfekt – partner przemysłowy.