Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej (2015)

Praca pod redakcją :
dr inż. Jacek Roguski
ISBN: 978-83-61520-22-1
Ilość stron: 176

Publikacja jest efektem dyskusji nad problemami użytkowania sprzętu i wyposażenia straży pożarnej, w której wzięli udział reprezentanci różnych środowisk naukowych, organizacji i instytucji podczas konferencji pt. „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej”, która odbyła się w dniach 26-27 marca 2015 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym. Problemy eksploatacji dotyczą zarówno rozwiązań teoretycznych oraz praktycznych, jak i źródeł oraz przyczyn powstawania zagrożeń, także tych nie zawsze pozostających w bezpośrednich związkach z efektywnością działań ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiony materiał może być pomocny dla teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką eksploatacji sprzętu w straży pożarnej.

Publikacja „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej” została wyróżniona specjalną nagrodą - złotym medalem Indonezyjskiego Stowarzyszenia Innowacji i Wynalazców za wysoki standard oraz wartość i jakość merytoryczną publikacji podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” oraz złotym medalem podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).