Prawnopodatkowe aspekty działalności instytutów badawczych. Rozważania na gruncie nauki i praktyki (2022)

Autorzy :
dr Monika Wyszomirska
ISBN: 978-83-958583-4-5
Ilość stron: 96

(…) Monografia przedstawia i analizuje bardzo ważne problemy dotyczące funkcjonowania instytutów badawczych. Szczególnie istotna jest analiza otoczenia instytutów, np. finansowanie subwencji lub finansowanie projektów z NCBR.

Poruszane są ciekawe problemy prawnopodatkowe przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych przez instytuty badawcze oraz dość skomplikowane zagadnienia przy realizacji projektów B+R przez konsorcja z udziałem instytutów. To będzie bardzo potrzebna publikacja przydatna do wykorzystania przez instytuty badawcze.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych w kadencji 2019-2022

(…) Autorka w syntetyczny i interesujący sposób dokonała przeglądu najważniejszych kwestii związanych z prawnopodatkowymi aspektami działalności instytutów badawczych, naświetlając je w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym, w oparciu o własne doświadczenia badawcze oraz o działalność orzeczniczą sądów oraz interpretacje podatkowe organów. Niniejsza publikacja może mieć doniosłe znaczenie dla nauki w dwóch wymiarach. Po pierwsze jako zebranie i podsumowanie rozważań w przedmiotowym zakresie, a po drugie jako drogowskaz, podręcznik lub instrukcja dla badaczy wnioskujących o dotacje z NCBR. Na uznanie zasługuje literatura, na podstawie której napisano monografię. Jej podstawę stanowią nie tylko pozycje ściśle związane z dyscypliną nauk prawnych, ale także m.in. nauk o bezpieczeństwie i administracji, co nadaje całej pracy charakter interdyscyplinarny.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Szczuckiego, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji