Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego (2015)

Praca pod redakcją :
dr inż. Grzegorz Abgarowicz
ISBN: 978-83-61520-30-6
Ilość stron: 320

Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie gwarantuje jeszcze powodzenia realizowanych przedsięwzięć. Czynnikiem decydującym jest wiedza i umiejętności tych, którym przyjdzie zmierzyć się z problemem zarządzania ryzykiem. Czy są to jednak wystarczające predyspozycje, by podjąć trud zmierzenia się z zarządzaniem ryzykiem?

Albert Einstein zapytany o przyczyny naukowych osiągnięć zwykł mawiać: Gdy przyglądam się sobie i moim metodom rozumowania, dochodzę do wniosku, że wyobraźnia odgrywa w moim życiu większą rolę niż talent do przyswajania wiedzy obiektywnej. W obszarach nauki, które posiłkują się metodami antycypacyjnymi, to wyobraźnia zaczyna odgrywać dziś decydującą rolę. Nauka coraz częściej bazuje na tzw. pamięci przyszłości (memories of the future) – czyli wskazaniu prawdopodobnych zdarzeń i przygotowaniu już dziś różnych przyszłości.

(Ze wstępu)

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).