Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa (2014)

Praca pod redakcją :
Autor zbiorowy
ISBN: 978-83-61520-35-1
Ilość stron: 206

Wybrane problemy bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, a także podstawowe obszary jej wsparcia to główna problematyka poruszana w niniejszej publikacji.

Ochrona przeciwpożarowa pełni istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, zabezpiecza instalacje ważne dla obronności i funkcjonowania państwa, majątek oraz obiekty państwowe i prywatne, a także ratuje w sytuacjach zagrożeń, chroniąc obywateli i ich mienie przed skutkami pożarów, katastrof i innych zagrożeń. Dlatego zasadne jest podejmowanie systematycznych działań integrujących poszukiwania badawcze i służących wymianie wiedzy oraz doświadczeń w zakresie problematyki inżynierii ochrony przeciwpożarowej, ze względu na jej znaczące miejscu w systemie bezpieczeństwa państwa.

Poczesne miejsce w tej dyskusji – w pierwszej kolejności – powinny zajmować możliwości wykorzystania potencjału systemów informatycznych w zakresie przetwarzania informacji do racjonalizacji procesów decyzyjnych i uzasadniania podejmowanych działań. Potencjał ten, jeszcze niedawno niedostępny, może w istotny sposób przyczynić się do wzrostu efektywności działań ochrony przeciwpożarowej. Tym samym spełnione mogą zostać podstawowe wymagania stawiane przez współczesne społeczeństwo w obszarze kreowania działań poprawiających bezpieczeństwo i wywołujących poczucie bezpieczeństwa.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).