Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka (2021)

Autorzy :
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
ISBN: 978-83-958583-0-7
Ilość stron: 269

 

 

 

 

Publikacja porusza niezwykle ważny i dotychczas mało rozpowszechniony w Polsce temat zagrożeń związanych z instalacjami PV. Do zagadnień poruszanych w poradniku zaliczają się między innymi:

  • struktura instalacji i wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych,
  • łuk elektryczny: uwarunkowania fizyczne i problematyka DC,
  • bezpieczeństwo i jakość instalacji fotowoltaicznych - zagrożenia i błędy,
  • zagrożenie dla służb ratowniczych w czasie działań ratowniczo-gaśniczych,
  • środki optymalizacji pod kątem bezpieczeństwa produktu i systemów,
  • środki służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dla ratowników podczas działań.

Poradnik przeznaczony jest dla wykonawców, instalatorów i projektantów instalacji fotowoltaicznych, a także dla ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w obiektach z tego rodzaju instalacjami.