Inżynieryjne metody ochrony przeciwpożarowej. Poradnik (2023)

Praca pod redakcją :
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin, mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
ISBN: 978-83-958583-5-2
Ilość stron: 404

Publikacja jest przekładem z języka niemieckiego czwartego wydania Poradnika opracowanego przez Stowarzyszenie Promocji Niemieckiej Ochrony Przeciwpożarowej (vfdb). Uzupełnia ona lukę w polskiej literaturze fachowej z zakresu metod ochrony przeciwpożarowej budynków, przede wszystkim tych szczególnego rodzaju lub przeznaczenia (budynki specjalne). Zgromadzone na 400 stronach informacje dotyczące m.in. wentylacji pożarowej, symulacji i scenariuszy pożaru, pożarów obliczeniowych oraz ewakuacji istotnie wesprą specjalistów ppoż. w ich pracy. Procedury, metody obliczeniowe, informacje podstawowe i przykłady zastosowań zostały przedstawione w sposób zróżnicowany w zależności od rozdziału. Z założenia wyniki otrzymane za pomocą opisywanych metod posłużą przede wszystkim zapewnieniu ewakuacji i ratowaniu osób z budynku. W niektórych przypadkach mogą zostać również wykorzystane na potrzeby ochrony środowiska i ochrony mienia lub obiektu.

Poradnik prowadzi czytelnika przez cały proces projektowania, na który składa się przygotowanie analizy jakościowej i ilościowej, porównanie wyników z wymaganiami oraz prezentacja i interpretacja wyników.

W kolejnych rozdziałach Poradnika szczegółowo opisano następujące problemy:

  • warunki ramowe ochrony przeciwpożarowej i wymagań normatywnych (rozdz. 2),
  • cele ochrony (i koordynacja) kryteriów wydajności (rozdz. 3, 6–8),
  • scenariusze pożarów i pożary obliczeniowe (rozdz. 4),
  • weryfikacja z wykorzystaniem procedur inżynieryjnych (rozdz. 5–10),
  • bezpieczeństwo konstrukcji (rozdz. 6),
  • bezpieczeństwo osób (rozdz. 8–9),
  • skuteczność środków gaśniczych (rozdz. 7, 10),
  • dokumentacja dotycząca planowania ochrony przeciwpożarowej wraz z dokumentacją weryfikacji,
  • test akceptacyjny zgodnie z zasadami inżynierii na zgodność z celami ochrony i kryteriami wydajności (rozdz. 3, 10).

Cena/1 egz: 190 zł + koszt dostawy

Zapraszamy do zakupu publikacji w sklepie CNBOP ONLINE