CZERWONA KSIĘGA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków (2016)

Praca pod redakcją :
dr inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-61520-67-2
Ilość stron: 486

Recenzowana publikacja kompleksowo prezentuje tematykę dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych – a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy […].

W oparciu o szeroko dostępne materiały o charakterze poznawczym autorzy dokonali analiz i ocen niewątpliwie interdyscyplinarnego pod względem przedmiotowo-podmiotowym zagadnienia, jakim jest dopuszczenie do użytkowania wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.

Recenzowana praca stanowi ponadto uporządkowany zbiór wiedzy odzwierciedlony tytułem i jednocześnie – z uwagi na swój otwarty charakter – może być uznana za przyczynek do dalszych rozważań, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w ramach kolejnych działań lista wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia powinna ewoluować, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń, które są wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, ale nie podlegają certyfikacji europejskiej lub krajowej.

Z recenzji dr. hab. Roberta Sochy, prof. SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Opracowanie będzie jedynym na rynku polskim zbiorem informacji ze zdefiniowanymi bardzo dokładnie częściami procesu dopuszczenia wyrobów, które pozwoli przygotować się do oceny wytwarzanych wyrobów na cele ochrony przeciwpożarowej. Oceniając zgromadzony materiał, pojawia się przeświadczenie o idealnie zaplanowanym procesie dopuszczenia wyrobów na nasz rynek, wykonywanym z dużym zaangażowaniem przez pracowników Instytutu. Świadczą o tym nie tylko przygotowane dokumenty odniesienia w postaci standardów CNBOP-PIB, ale informacje mające na celu wyeliminowanie przez potencjalnych klientów błędów w postępowaniach. Praca jest wspomagana dużą liczbą zdjęć z postępowań z zaznaczeniem popełnianych błędów przez zlecających badania. Jak widać z przeanalizowanych postępowań, bardzo dużym problemem jest oznakowywanie wyrobów po dokonaniu dopuszczenia. Zdjęcia w sposób jednoznaczny przekażą, jak oznakowywać wyrób, aby możliwe było rozpoznanie wyrobów o najwyższych parametrach użytkowych, mających dopuszczenie do użytkowania na terenie kraju. Podział na etapy, zebranie wiadomości teoretycznych i wskazanie napotykanych trudności w trakcie prowadzenia badań, a potem ocen, przeprowadzanych najczęściej u producenta, daje przesłanki do stwierdzenia, że produkowane dla naszego kraju i nie tylko wyroby spełniają najwyższe standardy […].

Z recenzji st. bryg. dr. inż. Waldemara Wnęka

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Poprzez pryzmat pracy w terenie, w tym współpracy z jednostkami straży ochotniczych oraz lokalnymi samorządami, należy stwierdzić, że problematyka poruszona w [...] publikacji nie tylko poszerzy ich wiedzę, ale może być pomocna w podejmowaniu konkretnych decyzji zakupowych.

Z recenzji st. bryg. Mariusza Zabrockiego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).