Czerwona Księga Pożarów (2014)

Praca pod redakcją :
dr inż. Piotr Guzewski, dr inż. Dariusz Wróblewski, st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
ISBN: 978-83-61520-14-6
Ilość stron: 1042

Publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. Zebrane i zredagowane opracowania 34 autorów ukazują problemy pożarów oraz ich skutków na tle rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz w świetle analiz statystycznych i analiz ekonomicznych w wybranych obszarach. Publikacja powstała z myślą o środowisku osób związanych z problematyką pożarów, zarówno w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem państwa, zarządzania ochroną przeciwpożarową, wykrywania i karania sprawców pożarów, jak i ubezpieczania od następstw pożarów oraz likwidacji ich skutków. Świadomość zagrożeń oraz rozpoznanie ich zasięgu może ułatwiać podejmowanie strategicznych decyzji.

Publikacja powstała w ramach projektu nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem: „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”. Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego — Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, „CYBID” Sp. j. w Krakowie.

Monografia została nagrodzona nagrodą I stopnia „Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2015”.

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).