Czerwona Księga Pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków. Tom 2 (2016)

Praca pod redakcją :
dr inż. Piotr Guzewski, dr inż. Dariusz Wróblewski, st. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć
ISBN: 978-83-61520-87-0
Ilość stron: 594

Wszystkie rozdziały zostały przygotowane przez autorów o wysokich kompetencjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich tekstach. Każdy z rozdziałów przedstawia wyczerpującą analizę podjętego problemu przeprowadzoną na podstawie bogatego i różnorodnego materiału źródłowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Majera

Pomysłodawcy, redaktorzy i autorzy tego opracowania zadanie swoje wykonali wzorowo. Powstało obszerne dzieło, potrzebne, celowe, merytorycznie poprawne i ciekawie opracowane. Powinno, moim zdaniem, niwelować białą plamę dotyczącą problematyki dochodzeń popożarowych i ścigania podpalaczy. (…) Wnioski opracowane przez autorów – specjalistów wysokiej klasy w poszczególnych dziedzinach – zapisane w ich opracowaniach, powinny stanowić dla decydentów wskazania do dalszych działań. (…)  Nietuzinkowa to pozycja, bogata w przemyślenia i ciekawe rozwiązania autorskie, pozwalające problem dochodzeń popożarowych rozwijać w właściwym kierunku. 

Z recenzji nadbryg. w st. sp. Macieja Schroedera

(…) monografia stanowi wyjątkowe opracowanie. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że stanowi ona w pewnym zakresie kompendium wiedzy i nauki o pożarach i sprawach okołopożarowych. Włączenie do monografii społecznych, psychologicznych i medycznych aspektów jest ze wszech miar korzystne, dające znacznie pełniejszy obraz spraw związanych z pożarami niż zwykle bywa to postrzegane jako tylko i wyłącznie jazda na „kogutach"' i gaszenie. Monografia według mojej opinii stanowi istotny wkład w określenie obszaru badań związanych z inżynierią bezpieczeństwa w specjalności ochrona przeciwpożarowa. Powinna  być szeroko rozpowszechniona w szczególności w środowisku naukowym. Pomysłodawcom i autorom bardzo dobrze napisanych wszystkich części należy pogratulować.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Wolanina

Publikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania z aplikacji Sklep Google Play na smartfony i tablety oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CEON).