Bezpieczeństwo pożarowe obiektów muzealnych i ich zbiorów (2018)

Praca pod redakcją :
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-948534-3-3
Ilość stron: 158

Książka prezentuje ważne informacje związane z nowymi narzędziami do doskonalenia warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektów muzealnych oraz ich zbiorów, uwzględniającymi certyfikację rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Certyfikacja ta jest oferowana dla zarządców obiektów muzealnych i zabytkowych, ale z pewnością spotka się również z dużym zainteresowaniem w środowisku pożarniczym, wśród rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na uwagę zasługuje przedstawienie propozycji wykorzystania systemu wspomagającego procesy ewakuacji zbiorów, dóbr i eksponatów, jak również założenia modelowe dla scenariuszy pożarowych.